Balule River Camp’s rejsebetingelser

 

Teknisk arrangør

Teknisk arrangør af rejsen er Safari Eksperten som er medlem af rejsegarantifonden med reg.nr. 1462.

Når du køber en rejse til Balule River Camp accepterer du samtidig Safari Ekspertens betingelser.

Balule River Camps betingelser er samme som hos den tekniske arrangør.

Safari Ekspertens betingelser findes også nedenfor:

Safari Eksperten – benævnt som S.E. i det efterfølgende:

Lov om pakkerejser
Alle rejsearrangementer er underlagt “Lov om pakkerejser”, der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. S.E. henviser i denne forbindelse til S.E. katalog, prisliste, faktura, voucher, rejse-/deltagerbevis, praktiske informationer, forsikringsbeviser samt særskilt produkt-ansvarsforsikring.

Afbestilling:
S.E. partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 45 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling. Dette gælder ikke i tilfælde af, at der mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod, læs afsnittet vedr. forsikring.

Afbrydelse af ophold:
Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.

Ansvar:
S.E.’s ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af S.E. benyttes ved gennemførelse af den af kunden købte rejse. For international flytransport er det iht. Warszawa Konventionen. Erstatningsbeløbene er dog ret lave for personskade i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. S.E. er medlem af Pakkerejseankenævnet og Rejsegarantifonden – reg.nr. 1462 – hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af S.E.’s betalingsstandsning/konkurs. Ethvert krav mod S.E. skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol. S.E.’s prisliste er gældende for 2008. Der er nøje angivet, i hvilken periode priserne er gældende. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder Generelle Betingelser.

Betalingsmuligheder:
Nordea Bank Danmark A/S
Centrumpladsen 8
DK-5700 Svendborg
Reg. Nr. 2680
Konto nr. 8474 909 663
Swift kode: NDEADKKK
Iban: DK 6120008474909663

Når rejsen bookes, skal depositum, 50 % af rejsens pris, betales inden 10 dage – hvis andet ikke er aftalt. Tilmelding er bindende for kunde og rejsebureau, når depositum er betalt. Restbeløbet skal betales 45 dage før afrejse. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er S.E. i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum. Fremsendes der en rykkerskrivelse fra S.E., vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 150 pr. gang. Der vil ligeledes blive beregnet rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Copyright:
S.E. gør opmærksom på, at der er copyright på samtlige billeder i kataloger o.a. Billederne er ikke nødvendigvis brugt under de enkelte partnere og/eller lande.

Flybilletter:
Er flybilletterne først udstedt, kan de ikke ændres eller annulleres. S.E. gør opmærksom på, at det er kundens ansvar at oplyse det korrekte navn til S.E. Det er meget vigtigt, at det er det samme navn, som der står skrevet i rejsepas og evt. visum. Er billetten udstedt med forkert navn, kan det i visse tilfælde koste en ny billet og i andre tilfælde et ændringsgebyr på ca. kr. 1.000. Disse regler kommer fra flyselskaberne. Udover deres gebyr for ændring af billetten opkræver S.E. et administrationsgebyr på kr. 500.
Det er kundens ansvar, at billetter og andre rejse-dokumenter er udstedt med korrekt navn.

Flyrejsen:
Kunden skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne i lufthavne bliver udleveret korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens videre forløb. Kunden har også pligt til at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller og skal ved oversøiske rejser sørge for at genbekræfte returrejsen senest 72 timer før afrejse. Dette gøres hos pågældende flyselskab eller hos S.E. agent på destinationen.

Forsikring:
Safari Eksperten har et samarbejde med Gouda Rejseforsikring vedrørende rejse- og afbestillingsforsikringer, og vi anbefaler at vore kunder tegner disse. S.E. tilbyder en speciel rejseforsikring, som er “skræddersyet” til aktiv ferie. Kunden er – som tillæg til en standard rejse- og afbestillingsforsikring – dækket i tilfælde af fysiske skader, som vil umuliggøre en “normal” gennemførelse af rejsen. Den specielle afbestillingsforsikring på 4% af rejsens pris, som vi tilbyder i samarbejde med Gouda, udløser – i tilfælde af en forsikringsbetinget afbestilling – et til gode bevis til en ny rejse med S.E. Ønsker man i stedet at få pengene udbetalt, skal man tegne den normale afbestillingsforsikring på 6% af rejsens pris.

Generelt:
Kunden skal altid huske at læse S.E.’s generelle informationer vedr. det enkelte rejsemål, hvor der findes mange relevante informationer for den enkelte destination.

Kontakt via hjælp-telefon:
S.E. træffes 24 timer i døgnet i tilfælde af en nødsituation – nummeret udleveres sammen med afrejsepapirerne. Normal åbningstid er mandag til fredag kl. 8.30-17.00 på tlf. (+45) 62 20 25 40 og (+45) 56 36 35 40.

Kreditkort
Ved betaling med kreditkort udstedt i Danmark opkræves 1,25%. Ved betaling med kreditkort udstedt i udlandet opkræves min. 3% (afhængig af kortet). Betaling med Dankort er gebyrfrit. Ved trykningen af kataloget, var det endnu kun muligt at modtage betaling med kreditkort ved fysisk fremmøde på et af vore kontorer – ikke online.

Overdragelse af rejsen:
Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden, er det muligt, hvis der stadig er ledig plads på flyet. Det kræver dog, at S.E. er informeret, og at det sker min. 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person, der overtager rejsen hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

Priser:
Priserne i kataloger er nævnt i danske kroner, hvor der ikke er angivet andet. Ved pakkepriser, hvor flypriser indgår, er disse flypriser baseret på laveste økonomiklasse pris. Der tages forhold for ledige pladser på denne prisklasse.

Prisregulering:
I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, olietillæg m.m. forbeholder S.E. sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen. Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving. Er der f.eks. købt et arrangement til kr. 20.000, som er baseret på US$ kursen pr. 1/11 2007, hvor kursen var 530,75, og kursen er steget til 600 på indbetalingsdagen, vil der komme en prisstigning på 13 % på den del af rejsen, som afregnes i US$. I dette tilfælde kunne det være kr. 15.000, der skulle betales videre. Kursreguleringen vil da være 13% af kr. 15.000 = kr. 1.950,00.

Reklamation:
Opstår der uforudsete ting eller problemer på rejsen, skal S.E. omgående kontaktes, såfremt kunden og S.E.’s partner ikke kan løse problemet. Bliver S.E. ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation. Mange større eller mindre problemer kan løses ved en enkelt opringning.

Transport:
Alle S.E.’s priser er inkl. transport under jagten, såfremt andet ikke er meddelt.

Vaccination:
Der anbefales en eller anden form for vaccination til de fleste afrikanske destinationer S.E. råder til, at man kontakter egen læge i god tid før afrejse for at sikre sig den korrekte rådgivning. Se også S.E.s generelle informationer for den aktuelle destination.

Ændring i arrangement før og efter rejsens påbegyndelse: 
Såfremt en rejse af S.E. ændres eller annulleres, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Kunden skal i rimelig tid ligeledes informere S.E. om evt. krav i forbindelse med ændringen eller annulleringen. Sker dette ikke, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Der kan dog ikke gøres krav gældende, hvis S.E. allerede ved booking har taget forbehold for evt. ændringer i forbindelse med et specifikt arrangement, eller hvis ændringen er forårsaget af en uvedkommende tredjemand, og hvis S.E. ikke kunne have forudset og afbødet det ved bookingen af rejsen. Ønsker kunden selv før afrejse at ændre rejsen, opkræves der et ændringsgebyr på kr. 500.

Der tages forbehold for trykfejl.